Regulamin

–PAINTBALL-PODHALE PARK – 

 1. Firma PAINTBALL PODHALE Maciej Lenart jest właścicielem znaku firmowego PAINTBALL PODHALE Paintball.
 2. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń pracowników pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie SPP.
  1. Na terenie pola odbywają się rekreacyjne gry paintball’owe. Polegają one na eliminowaniu graczy drużyny przeciwnej przy pomocy wypełnionych farbą, żelatynowych kulek, wystrzelonych z markera zasilanego sprężonym dwutlenkiem węgla lub powietrzem.
  2. Teren pola jest podzielony na dwie strefy:
   1. strefę bezpieczną,
   2. strefę gry.
 3. Mecz rozpoczyna i kończy sędzia główny za pomocą sygnału dźwiękowego.
 4. Gracz przebywający w strefie bezpiecznej zobowiązany jest zatkać lufę i zabezpieczyć spust swojego markera.
 5. Na teren strefy gry wstęp mają wyłącznie gracze z założoną maską. Na polu gry kategorycznie zabrania się zdejmowania maski przed rozpoczęciem rozgrywki, w trakcie, jak również po wyeliminowaniu pod groźbą usunięcia z pola gry i kategorycznego zakazu dalszego uczestnictwa.
 6. Gracz zostaje wyeliminowany z gry, kiedy:
  1. zostanie trafiony kulką pozostawiającą ślad na mundurze, masce lub markerze,
  2. sam się wycofa.
 7. Zawodnik, który chce zejść z pola gry z jakiegokolwiek powodu np.: (zacięcia się markera, chce uzupełnić kulki lub źle się poczuł) daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany.
 8. Uczestnik, który został wyeliminowany lub z jakiegokolwiek innego powodu opuszcza miejsce gry, kieruje lufę markera ku ziemi i z podniesioną do góry ręką przechodzi do strefy bezpiecznej, tak by nie przeszkadzać pozostałym grającym. Zabroniona jest komunikacja gracza wyeliminowanego z resztą drużyny pozostającą na polu.
 9. Strzelanie „na ślepo”, do osób nie uczestniczących w grze, sędziów i obsługi, do zwierząt, a także przedmiotów nie będących celem gry jest surowo zabronione. Należy unikać strzelania do innych graczy z odległości mniejszej niż 5 metrów.
 10. Gracz korzystający z własnego sprzętu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z powodu niesprawności, awarii, czy złego stanu technicznego swojego sprzętu.
 11. Każdy uczestnik gry korzystający z własnego sprzętu ma obowiązek zgłosić się na pomiar prędkości wylotowej kulki z lufy markera. Do gry dopuszczone zostaną wyłącznie markery, które uzyskają wynik niższy niż 300 fps (stóp na sekundę).
 12. Uczestnik gry wypożyczający sprzęt od PAINTBALL PODHALE, zobowiązany jest zwrócić go w stanie nie pogorszonym. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikające z niewłaściwego użytkowania, nie przestrzegania Regulaminu lub nie stosowania się do zaleceń obsługi, odpowiedzialność ponosi wypożyczający.
 13. Zabronione jest samodzielne wkręcanie i wykręcanie pokręteł i innych śrubek wystających z markera pod groźbą natychmiastowego usunięcia z pola gry, zakazu dalszego uczestnictwa oraz odpowiedzialności finansowej w przypadku uszkodzenia sprzętu.
 14. Zabrania się zbierania kulek z ziemi po wypadnięciu z markera, po stwierdzeniu ze kulki zostały z ziemi włożone do markera osoba używająca markery ponosi cały koszt markera.
 15. Zagubienie zatyczki lufy markera lub tzw. barrel baga podlega karze pieniężnej w wysokości 15 złotych.
 16. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 17. Palenie jest zabronione na całym terenie gry.
 18. Osoby nie stosujące się do regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych będą natychmiast usunięte z pola bez możliwości zwrotu kosztów poniesionych na kulki.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego gracza z pola bez podania przyczyny.
 20. Jeżeli w określonym limicie czasu  trwania rozgrywki osoba używająca markera nie wykorzysta kulek zakupionych w czasie rozgrywki koszt zakupu kulek nie ulegają zwrotowi(pieniądze za kulki nie są  zwracane).
 21. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie pola paintball’owego PAINTBALL PODHALE Park oraz w jego sąsiedztwie.

paintballl

Kontakt

Hot Shot Paintball Podhale

Maciej Lenart

ul. Kantora 120

34-470 Czarny Dunajec

Tel. 504 154 618 , 504 446 333

E-mail: kontakt@paintballpodhale.pl

Drużyna Paintball'owa Harnasie Podhale Team

Referencje

© 2017 Hot Shot Paintball. Wszelkie prawa zastrzeżone.